Kostenvergoeding en eigen bijdrage

De gemeente Amsterdam

Cordaan Thuisdiensten levert in opdracht van de gemeente Amsterdam hulp bij het huishouden op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk op nummer 020-258 35 00 of met de WMO-helpdesk van uw gemeente. Uw persoonlijke situatie wordt bekeken en op basis daarvan wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Wanneer u al in het bezit bent van een indicatie kunt u zich aanmelden bij Cordaan Thuisdiensten.

Voor de WMO-helpdesk van de gemeente Amsterdam belt u naar het telefoonnummer 0800 0643 (gratis). Zij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur bereikbaar. Via deze link treft u meer informatie over de WMO-helpdesk.

Voor de gemeente Diemen kunt u terecht bij de WMO-helpdesk op telefoonnummer 020-314 47 00. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:30 uur te bereiken. Woont u in de gemeente Maartensdijk? Dan belt u naar de WMO-helpdesk op telefoonnummer 030-228 94 11. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.

Eigen bijdrage

Voor hulp bij de huishouding draagt u zelf een bedrag bij. De hoogte van dit bedrag wordt door de gemeente vastgesteld. Dit is een abonnementstarief met maandelijks een vast bedrag. Cordaan Thuisdiensten registreert precies hoeveel en welke hulp u van ons ontvangt. Wij sturen deze gegevens naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Het CAK stuurt u een nota voor de eigen bijdrage. U betaalt dus niet aan Cordaan Thuisdiensten, maar aan het CAK. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met de gemeente of bellen met het gratis informatienummer van het CAK: 0800 - 1925. Meer informatie vindt u ook op: www.hetcak.nl