Klantenraad

De Klantenraad in Amsterdam bestaat uit een achttal mensen die zorg ontvangen van Cordaan Thuisdiensten. In maandelijkse vergaderingen brengen zij naar aanleiding van concrete situaties advies uit aan het management  met het doel de zorg zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen.

Heeft u ook een goed idee of wilt u wel eens contact hebben met de Klantenraad? U kunt ons bereiken via emailadres klantenraadamsterdam@cordaanthuisdiensten.nl

De Klantenraad behandelt geen klachten. Wanneer u een klacht heeft of ontevreden bent, bijvoorbeeld omdat er niemand is op komen dagen of omdat de werkzaamheden niet conform afspraak worden uitgevoerd, kunt u daarvoor contact opnemen met de persoon op wie de klacht betrekking heeft of de leidinggevende van die persoon. U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de adviseur Klachtenmanagement via klachten@incluzio.nl